Luty w grupie “Delfinki”

1. Muzyczne opowieści.
2. Świat kształtów i kolorów. 
3. W teatrze.
4. Konkurs talentów. 
W lutym:
 • rozwijamy sprawności ruchowe podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych;
 •  rozwijamy motorykę małą podczas zadań graficznych, manualnych i plastycznych;
 • rozwijamy umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych;
 • rozwijamy umiejętność rozróżniania dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych;
 •  rozwijamy wyobraźnię muzyczną, poczucie rytmu i umiejętności wokalnych;
 •  zapoznajemy się z wyglądem i grą na wybranych instrumentach;
 •  kształtujemy umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych;
 • kształtujemy umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie;
 • rozwijamy umiejętność nazywania kolorów;
 • rozwijamy umiejętność liczenia na konkretach;
 • zapoznajemy się z wybranymi formami teatralnymi;
 • aktywizujemy dziecięcą wyobraźnię przez odgrywanie ról;
 • kształtujemy nawyki właściwego zachowania się w teatrze;
 •  wdrażamy do przestrzegania ustalonych wcześniej reguł zabawy;
 •  kształtujemy  wrażliwość na odczucia innych;
 •  budujemy poczucie własnej wartości i pewności siebie;
 • wdrażamy e do pokonywania swojej nieśmiałości, występowania przed grupą rówieśniczą,
  mówienia o sobie;
Piosenka “Tupu tup po śniegu”
Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem
Tupu tup po śniegu
Dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Tupu tup po śniegu
Dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Kraczą głośno wrony kra kra
Marzną nam ogony kra kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków
Tupu tup po śniegu
Dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Tupu tup po śniegu
Dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej mroźnej zimy
Nie boję się wcale
Tupu tup po śniegu
Dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Tupu tup po śniegu
Dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Wierszyk logorytmiczny o Bałwanku 
Gdy zima śnieżek prószy, a mróz szczypie w uszy.
Dzieci bawią się na dworze!
Kto bałwanka ulepić pomoże?
Jaaa! Ja ulepie kule dwie, to podstawa a to brzuch.
Tu potrzeba ludzi dwóch, trzecia kula zamiast głowy, i bałwanek już gotowy.
Skip to content