MARZEC W GRUPIE RYBKI

Tematyka planowanych zajęć: 

  1. POZNAJEMY ZAWODY   
  2. ZIMĘ ŻEGNAMY – NA WIOSNĘ CZEKA
  3. WODA TO SKARB

 

*  poznamy  nazwę  nowego  miesiąca  na  podstawie  wiersza, piosenki  oraz przysłowia  ludowego

*  utrwalimy  nazwy pór roku i dni  tygodnia oraz kolejność ich występowania

*  obserwować będziemy  zmienność  aury  na  przedwiośniu,  budzącą  się  do życia przyrodę,

    rozpoznawać  będziemy  pierwsze oznaki  wiosny

*  założymy  wiosenną  hodowlę  nowalijek,  którymi  wzbogacimy  nasze posiłki

*  dowiemy się, jakie warunki potrzebne są do wzrostu roślin

*  poznamy  zwyczaje  związane  z  wiosennymi  tradycjami  ludowymi

                         ~ wykonamy  Marzannę – symbol zimy

                         ~ pożegnamy  zimę  barwnym  korowodem

*  poznamy obieg wody w przyrodzie oraz jej znaczenie w życiu człowieka, zwierząt i roślin

*  tworzyć będziemy okazje do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie,

    wykonamy doświadczenia z wykorzystaniem wody

*  poprzez  dzielenie  się  swoimi  przeżyciami,  opowiadanie  historyjek, rozwiązywanie  zagadek,

    zabawy  w  teatr  nabywać  będziemy swobody  w  formułowaniu  wypowiedzi,  wyrażaniu

    swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia

* przygotujemy  niespodziankę  dla dziewczynek z okazji  ich  święta

*  rozwiązywać będziemy zagadki słowne, kojarząc odpowiedź z konkretnym przedmiotem

*  układać  będziemy  historyjki  obrazkowe  w  kolejności zdarzeń  dostrzegając  związki

    przyczynowo – skutkowe

*  w trakcie zabaw przeliczać będziemy elementy zbiorów, grupować je według podanych     kategorii

* doskonalić będziemy umiejętność kontynuowania rytmów

* podczas zabaw w kodowanie umieszczać będziemy na planszy obrazki  zgodnie z podanym   kodem

   posługując się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni

* sprawność grafomotoryczną rozwijać będziemy podczas codziennych czynności samoobsługowych

  i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie

* doskonalić będziemy umiejętność posługiwania się nożyczkami

* uczestniczyć będziemy  w zabawach taneczno – rytmicznych

* podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych doskonalić będziemy zwinność, równowagę

   i koordynację ruchową 

  * zwracać będziemy uwagę na przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw

   na  świeżym powietrzu oraz podczas spacerów       

 

Piosenki:

„7 dni tygodnia”     ( sł. i muz. A. Lorenc)

1.Każdy tydzień ma 7 dni, 7 dni,

   Tylko siedem uwierz mi,

   Każdy tydzień ma 7 dni,

   Powtórz je już dziś:

   Poniedziałek, wtorek, środa,

   czwartek,  piątek, sobota, niedziela

   Każdy tydzień ma 7 dni, 7 dni, który mamy dziś?

 

Dziś mamy poniedziałek i każdy humor ma,

Uśmiechnij się do pani i powiedz Hurrra!

 

Dziś mamy właśnie wtorek   (środa, czwartek, piątek)

i każdy humor ma,

Uśmiechnij się do pani i powiedz Hurrra!

 

Dziś mamy już sobotę (niedzielę) i każdy humor ma,

Uśmiechnij się do pani i powiedz Hurrra!

https://www.spiewajzania.com/2021/07/7-dni-tygodnia-piosenka-i-materiay-dla.html

 

„PRZYSZŁA  WIOSNA”   sł. U.Kozłowska, muz. J.Zając

1. I duzi, i mali na wiosnę czekali,

mroźnej zimy mieli dość!

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka

nagle się zmieniło coś.

 

Ref. Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

zasadziła kwiatki tam i tu.

 

 2. I duzi, i mali na wiosnę czekali,

na słoneczka jasny blask.

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka

właśnie przyszedł na to czas.

 

Ref. Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

zasadziła kwiatki tam i tu. (2x)

https://www.youtube.com/watch?v=e898jKQO1ys

 

WIERSZ   „LECI MARZEC”

Leci marzec wiosny szuka,

Znaleźć wiosnę wielka sztuka.

Woda z dachu kap ,kap ,kap

Złap wiosenkę marcu złap.

Bo choć słońce już przypieka,

Wiosna, wiosna z przyjściem zwleka.

Woda z dachu kap, kap, kap

Złap wiosenkę marcu złap.

 

Skip to content