STYCZEŃ W GRUPIE “RYBKI”

 Tematyka planowanych zajęć:  

 1.  Nadszedł Nowy Rok

2.  Wiwat dla Babci, wiwat dla Dziadka

3. Zima może być wesoła

 

*  wspominać będziemy przeżycia związane z minionymi Świętami oraz powitaniem Nowego

    Roku,  przedstawimy je w formie plastycznej

*  na podstawie utworu „Dary Nowego Roku” wprowadzimy pojęcie „rok”, utrwalimy  nazwy pór

    roku oraz charakteryzujące je cechy

*  posługiwać się będziemy nazwą aktualnego miesiąca oraz dni tygodnia

*  utrwalimy wiadomości na temat zimy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas  zimowych

   zabaw

* wykonamy zimowe doświadczenia z wykorzystaniem śniegu i lodu

*  rozmawiać będziemy o roli babci i dziadka w naszej rodzinie, wspólnie zastanowimy się,  jak

    można sprawić im radość,  jak pomóc

*  przygotujemy niespodziankę dla naszych kochany Dziadków  z okazji Ich Święta

*  w trakcie zabaw dydaktycznych doskonalić będziemy spostrzegawczość wzrokową  i słuchową

*  posługiwać się będziemy pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni

    ( na, pod, obok, za )

*  rozwiązywać będziemy zagadki słowne i obrazkowe

*  śpiewać  będziemy piosenki z prostą ilustracją ruchową,  grać będziemy na  instrumentach

   perkusyjnych

*  wykonamy prace plastyczne różnymi technikami

*  doskonalić będziemy umiejętności posługiwania się nożyczkami

*  uważnie słuchać będziemy wypowiedzi kolegów z przestrzeganiem zasady, że mówi

    tylko jedna osoba

*  przypomnimy o konieczności  używania  zwrotów grzecznościowych w  kontaktach z dziećmi

  i dorosłymi

 * podczas posiłków zwracać będziemy uwagę na właściwe zachowanie się przy stole,  umiejętne

   posługiwanie się sztućcami

* systematycznie utrwalać będziemy nawyki higieniczne- zasłanianie ust przy kaszlu  i kichaniu,

  staranne mycie rąk mydłem,  prawidłowe używanie chusteczek  higienicznych, używanie

   wyłącznie własnych przyborów toaletowych 

*  ćwiczyć będziemy z przyborami

*  uczestniczyć będziemy w warsztatach laboratoryjnych „Kraina zimna – sztuczny śnieg”

    organizowanych przez firmę  „Smart Lab” 

    oraz w zajęciach muzyczno-ruchowych w ramach Akademii  Dzielnicowej

 

 

PIOSENKI:

                „  JESTEM  ZŁOTĄ  RYBKĄ” 

  1. Jestem złotą rybką dla babci i dziadka

           Spełniam ich życzenia , bo to sprawa łatwa.

  Ref:   Na, na, na , na,  na, na ,na, na, na

            spełniam ich życzenia, bo to sprawa łatwa

 

  1. Dam im gwiazdkę z nieba na małym obrazku.

           Zrobię czary mary by nabrała blasku.

Ref:   Na, na, na , na, na, na ,na, na, na

          Zrobię czary mary, by nabrała blasku.

 

  1. Potem ich zabiorę na spacer do lasu.

           Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

Ref:   Na, na, na , na, na, na ,na, na ,na

          Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

    

 

                „BABCIA I DZIADEK”  (sł. i muz. B. Forma)

  1. Moja babcia lubi w piłkę ze mną grać,

          opowiada bajki, kiedy idę spać.

 

Ref. Bo z babcią, moi mili, wesoło spędzam czas,

        bo babcia często śmieje się i bardzo kocha nas 2x

 

  1. Dziadek super facet wciąż odwiedza mnie.

         Czyta wiele książek, zawsze wszystko wie.

 

Ref. Bo z dziadkiem moi mili, wesoło spędzam czas,

         bo dziadek często śmieje się i bardzo kocha nas 2x

 

 

WIERSZ:    „Bałwan”  Anna Lorenc

       Sypie śnieg, sypie śnieg,

             Ulepmy bałwana.

            Spójrz na prawo,

                spójrz na lewo,

             Płatki lecą na nas.

       Pierwsza kula, druga kula,

            Trzecia kula, STOP!

                Garnek wielki,

              nos z marchewki,

              I guziczków rząd.

 

,,Moi dziadkowie” B. Szelągowskiej

 

Babcia i dziadek są tacy wspaniali

i zawsze chętnie bawią się z nami.

 Lubimy z wami spędzać czas.

 Babciu i dziadku kochamy was!

 

Skip to content