plumbing, pipe, wrenches-840835.jpg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 35 „Pod Żaglami” przy ul. Płk. Dąbka 167 w Gdyni. SWZ Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy Załącznik nr 1a do SWZ – for mularz oferty dodatkowej Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie wstępne […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Czytaj więcej