Zadania wychowawczo-dydaktyczne w miesiącu wrześniu

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 1. Zapoznamy się z wyposażeniem sali, jej przeznaczeniem i sposobem użytkowania.
 2. Będziemy dbali o swoje bezpieczeństwo poprzez uważane poruszanie się na terenie przedszkola oraz poza jego terenem.
 3. Będziemy brali czynny udział w różnych zabawach integrujących grupę, zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych.
 4. Wspólnie opracujemy „Kodeks przedszkolaka”, który będzie obowiązywała w naszej grupie „Żeglarzy”.
 5. Będziemy dokonywali analizy i syntezy słuchowej poprzez dzielenie wyrazów na sylaby oraz wyróżnianie pierwszej głoski w prostych wyrazach.
 6. Będziemy rozwijali sprawność manualną ręki, wykonując różnorodne prace plastyczne oraz kreśląc szlaczki literopodobne.
 7. Będziemy dbali o swoją higienę osobistą oraz utrwalali zasady kulturalnego spożywania posiłków.
 8. Będziemy wdrażać się do stosowania form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 9. Poznamy wybrane zasady ruchu pieszego i drogowego.
 10. Poznamy numery alarmowe policji, pogotowania ratunkowego, straży pożarnej.
 11. Zapoznamy się z pracą policjanta.
 12. Poznamy i nauczymy się wielu piosenek, wierszy związanych z omawianą tematyką.
 13. Będziemy przeliczać elementy zbioru w zakresie 10.
 14. Powspominamy czas swobody i radości – okres wakacji.
 15. Utrwalimy sobie nazwy i cechy figur geometrycznych.

 

WIERSZE I PIOSENKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

„Koło małe, koło duże”

Koło małe, koło duże,

Głowa prosto, ręce w górze.

Schyl się w prawo, schyl się w lewo.

Tak się chwieje w lesie drzewo.

 

„Dni tygodnia”

Tydzień ma siedem dni, zna je mama, znasz je Ty.

Poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek, sobota, a w niedzielę

razem z mamą powtórzymy znów to samo.

 

„Przedszkole – drugi dom”

Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę…

 

Skip to content