Zadania wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

Tematyka zajęć w miesiącu marcu:
1. Dbamy o środowisko.
2. Co się dzieje w kosmosie?
3. W marcu jak w garncu.
4. Wiosna idzie przez świat.

W miesiącu marcu:
1. Zapoznamy się ze sposobem ochrony przyrody poprzez segregację.
2. Posegregujemy śmieci według rodzaju do odpowiednich pojemników.
3. Wzbogacimy słownik czynny o wyrazy: „segregacja”, „sortowanie”, „recykling”, „kompost” ( odpadki organiczne).
4. Doskonalić będziemy umiejętności liczenia w możliwie najszerszym zakresie.
5. Wdrażać będziemy do odpowiedzialności za czystość przyrody.
6. Wyrabiać umiejętności zgodnego współdziałania.
7. Wyzwalać inwencję twórczą (ciekawe wykorzystanie odpadów).
8. Dowiemy się, że „Ziemia krąży wokół Słońca.
9. Wprowadzać wyrazy do globalnego czytania.
10. Doskonalić percepcję słuchową wyrazów.
11. Rozwiązywać zagadki słowno-obrazkowe.
12. Rozwijać aktywność plastyczną dziecka.
13. Dowiemy się, na jakiej mieszkamy planecie.
14. Poznamy nazwy innych planet.
15. Wzbogacimy wiedzę i zasób słownictwa na temat Ziemi jako planety.
16. Poznamy oznaki wiosny.
17. Poszerzymy wiadomości przyrodnicze o nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: żonkil, krokus, przebiśnieg, tulipan.
18. Rozwijać będziemy myślenie przyczynowo – skutkowe.
19. Zwrócimy uwagę na kaprysy pogody w marcu.
20. Zapoznamy się ze znaczeniem wiosennego przysłowia „W marcu jak w garncu”
21. Poznamy pracę ogrodnika.
22. Weźmiemy udział w sianiu i sadzeniu roślin w kąciku przyrody, zachęcać
do ich pielęgnowania.
23. Rozwijać umiejętność liczenia.

“EKOLOGIA” – WIERSZ

Czy to mały, czy to duży, każdy wie co przyrodzie służy.

W lesie nie krzyczymy, nigdy nie śmiecimy.

W domu taką mamy modę, że oszczędzamy wodę.

Śmieci zawsze się sortuje, przecież nic to nie kosztuje.

Bo gdy czysto jest wokoło wszyscy się ucieszą.

Pszczółki brzęczą, motyl lata, ptaszek śpiewa, a dokoła szumią drzewa.

“MOJA PLANETA” – MAJKA JEŻOWSKA

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi
Moja planeta nie ma ceny
Moja planeta jest rano niewyspana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama
Moja planeta nie spadła tu z księżyca
Moja planeta to tajemnica
Moja planeta raz zimna raz przegrzana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama
SOS – to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS – ratujmy siebie sami
SOS – do siebie wysyłamy
Moja planeta miłości się nie boi
Moja planeta broń rozbroi
Moja planeta zna dobre obyczaje
Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje
SOS – to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS – ratujmy siebie sami
SOS – do siebie wysyłamy
Tak to prawda
Ziemia była cierpliwa
Ale teraz musi
Teraz musi być żywa
SOS – to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS – ratujmy siebie sami
SOS – do siebie wysyłamy
SOS – to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS – ratujmy siebie sami
SOS – do siebie wysyłamy

Skip to content