Zadania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

 1. Tematyka zajęć w miesiącu lutym:
  1. W krainie lodu i śniegu.
  2. W karnawale czas na bale.
  3. Gdynia miasto z morza i marzeń.

   

 2. W miesiącu lutym będziemy:
  ·     rozwijać  zasób słownika czynnego poprzez kojarzenie  z nazwą pory roku przedmiotów, zjawisk, zdarzeń 

  ·     poznamy cechy klimatu polarnego, warunki życia ludzi i zwierząt

  ·     zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy w sali i podczas spacerów

  ·     układać historyjkę,  dostrzega  związki  przyczynowo – skutkowe

  ·     uważnie  słuchać treści  utworu  literackiego,  udziela  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  jego  treści

  ·     poznamy  kształt  litery  „W,w”, rozwija umiejętność czytania w toku zabawy

  ·     umiejętnie  planować  i  komponować  pracę  na  kartce,  obcując  ze  sztuką  malarską

  ·     sprawnie posługiwać się nożyczkami

  ·     poprawnie posługiwać się przyborami do pisania

  ·     swobodnie  poruszać  się  w  rytm  muzyki

  ·     współdziałać  z  kolegami  w  zabawach  zespołowych

  ·     organizować zabawy i współdziałać z dziećmi np. ustala rolę i spełnia ją w toku zabawy tematycznej

  ·     przestrzegać wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

  ·     zwracać uwagę na estetykę swojego wyglądu

  ·     wyodrębniać głoski w wyrazie

  ·     poznawać kształt litery „B,b”, różnicować litery  d-p-b,  wyszukiwać poznaną literę w tekście drukowanym, rozpoznawać,            nazywać i próbować pisać cyfrę 7

  ·     używać określeń czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro

  ·     orientować się w schemacie ciała, poruszać się w przestrzeni zgodnie z poleceniem

  ·     tworzyć kompozycje z różnorodnego materiału

  ·     uczestniczyć w zabawach tanecznych – poruszać się w rytmie muzyki, wykonywać zaprezentowane ruchy

  ·     aktywnie słuchać muzyki klasycznej

  ·     tworzyć akompaniament podczas słuchania muzyki wykorzystując różnorodne materiały

  ·     aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w szczególności: kształtujących postawę,

        orientacyjno- porządkowych i bieżnych

  ·     utrwalimy nazwę swojej miejscowości, wybrane fakty z jej historii

  ·     wskazywać na mapie Polski

  ·     rozpoznawać herb swojego miasta oraz legendy z nim związane

  ·     słuchać nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, zna tańce, przyśpiewki

  ·     poznamy środowisko  wodne  i  jego  mieszkańców,  

  ·     nazywać morze,  nad którym leży  Gdynia

  ·     dowiemy się, że woda jest potrzebna  do życia ludziom, roślinom i zwierzętom

  ·     oceniać postępowanie głównych bohaterów, uzasadniać swoje sądy

  ·     6-letnie zna kształt litery „G,g”, wyszukuje w tekście drukowanym, rozpoznawać, nazywać i próbować pisać cyfrę 8

  ·     dokonywać analizy i syntezy głoskowej  i  sylabowej  prostych wyrazów

  ·     tworzyć sylaby z poznanych liter i potrafi je odczytać

  ·     uczestniczyć aktywnie w zespołowym wykonywaniu prac plastycznych

  ·     konstruować proste gry, przestrzegać ustalonych wspólnie zasad gry

  ·     używać określeń czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro,  dzień, noc

  ·     wykonywać prace  wg wzoru,  wycinanki płaskie

  ·     słuchać krótki utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści

  ·     przejawiać samodzielność w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej  działalności

  ·     dbać o wygląd swojej sali, porządkuje po sobie miejsce zabawy i pracy

  ·     przestrzegać zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych

   

  ZIMA ZIMIE NIERÓWNA –wiersz – Aleksander Rymkiewicz

  Taka zima to nie zima

  śniegu nie ma, mróz nie trzyma,

  plac się zmienia w staw dla żab,

  z dachów ciągle kap, kap, kap.

  Rano deszcz, w południe deszczyk

  i wieczorem pada jeszcze.

  W nocy nie przychodzi mróz,

  słychać wody plusk, plusk, plusk.

  Już o zimie nie pamiętasz

  choć wskazuje ją kalendarz.

  Luty– wszyscy mówią nam,

  deszcz zaprzecza pam, pam, pam.

   

  MASAŻ NA DOBRY HUMOR

  Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
  Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
  Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
  Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
  Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
  Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
  Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
  Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
  Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
  Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.

  „MOJE  MIASTO – GDYNIA”  

  Jest na mapie taki punkcik

  tuż przy morzu, tuż przy wodzie.

  To jest Gdynia, moje miasto

  – najpiękniejsze, zawsze w modzie.

  Przyjeżdżają tu turyści

  latem, zimą  i  jesienią.

  Skwer Kościuszki odwiedzają,

  patrzą, jak się fale pienią.

  Chodzą sobie brzegiem morza,

  żółtym  piaskiem, brzeg jest płytki.

  To jest moje miasto – Gdynia

  a jej herbem są dwie rybki.

 1.  

 

Skip to content