Zadania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

Tematyka zajęć w miesiącu marcu:
1. Pierwsze oznaki wiosny.
2. Co to jest wiatr?
3. Czy woda jest nam potrzebna?
4. Wiosenne przebudzenia.

W miesiącu marcu:
• poszerzymy wiadomości przyrodnicze o nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: żonkil, krokus, przebiśnieg, tulipan
• zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia „W marcu jak w garncu”
• będziemy czynnie brali udział w sianiu i sadzeniu roślin w kąciku przyrody oraz zachęcać do ich pielęgnowania
• zapoznamy się z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
• będziemy posługiwać się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
• uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie, konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
• poznamy proces powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
• dokonamy obserwacji przyrodniczych – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
• poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
• rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
• doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• wykonamy postać Wiosny z jej atrybutami – rozwijanie ekspresji plastycznej.
• porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.
• poznamy kształt litery – „C,c”, „P,p”, „U,u”
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno- porządkowych i bieżnych
• zbudujemy wiatrak z klocków lego (wykorzystanie elementów lego robotyki)
• poznamy właściwości wody oraz jej stany skupienia

„Marzec czarodziej”

Chodzi marzec czarodziej
Po chmurach po lodzie
Aż tu nagle hokus pokus
I już pączki na patyku
I już trawka na śnieżniku
Och ten marzec czarodziej
Chodzi marzec czarodziej
Po chmurach po lodzie
Aż tu nagle hokus pokus
Słońce rzuca swe błyskotki
Że aż mruczą bazie kotki
Och ten marzec czarodziej
Chodzi marzec czarodziej
Po chmurach po lodzie
Aż tu nagle hokus pokus
Przez kałuże skaczą kaczki
Żółte kaczki przedszkolaczki
Och ten marzec czarodziej

„Maszeruje wiosna”
Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki
Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat
Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony
Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat
Wiosno wiosno
Nie zapomnij o nas
Każda trawka chce
Być już zielona
Gdybyś zapomniała inną
Drogą poszła
Zima by została mroźna
Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Wiersz ” Wiosna”

Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.
Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.
W krzewach słychać śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.
Witaj wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleń liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród

Skip to content