Zadania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

Tematyka proponowanych zajęć:
1. Oto ja.
2. Moja sala.
3. Moja droga do przedszkola.

W miesiącu wrześniu:
• przeprowadzimy zabawy integrujące grupę; przedstawianie się z imienia i nazwiska, opisywanie własnego wyglądu oraz kolegów
•będziemy opowiadać o swoich zainteresowaniach
•rysować autoportret z uwzględnieniem (części ciała, koloru oczu i włosów…)
•ustalimy kodeks grupy i wdrażać będziemy do jego przestrzegania
•będziemy dbać o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo, kulturę zachowania, koleżeńskość, słuchać i stosować się do poleceń nauczyciela, wspólna zabawa
•będziemy prowadzić ćwiczenia poranne i gimnastyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
•obserwować zmiany zachodzące w pogodzie i przyrodzie
•rozpoznawać emocje; radość, smutek, złość, opisywać własne emocji
•dokonywać analizy sylabowej prostych wyrazów ( jedno, dwu, trzy, czterosylabowych, sylabowych)
•wysłuchiwać głoski w wyrazach (rozpoczynających się na samogłoski: np. oko, ucho ,usta, osa)
•czytać globalnie (całościowo) wyrazów o prostej budowie (np. imiona dzieci…)
•wskazywać części ciała z uwzględnieniem stronności (prawa lewa)
•wskazywać położenie przedmiotów stosując określenia ( na, pod, za, przed, obok; wysoko- nisko; na górze- na dole)
•porządkować zbiory przedmiotów wg ustalonej cechy (przeznaczenia, koloru, kształtu) – np. zabawki, znaki drogowe, materiał przyrodniczy
•będziemy układać zbiory przedmiotów wg kryterium: o jeden więcej – o jeden mniej, przeliczać elementy zbiorów i zapisywanie ich liczebność za pomocą symbolu graficznego (kostka do gry)
•rozpoznawać, nazywać i rysować podstawowe kształty geometryczne ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
•kreślić linie pionowe, poziome i skośne w liniaturze zgodnie z podanym kierunkiem (zwracanie uwagi na prawidłowy chwyt narzędzia piśmienniczego – ołówka, dokładnie wykonywać ćwiczenia grafomotorycznego)
•śpiewać piosenki, recytować wiersze
•rozwiązywać zagadki tematyczne.

„ Przedszkole- drugi dom ” sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

Mój dom to dom rodzinny,
Gdzie wszyscy bliscy są, Brat, siostra, mama, tata,
To mój prawdziwy dom.
Ref. Mój dom, mój dom,
To właśnie jest mój dom.
Mój drugi dom – przedszkole,
gdzie dzieci razem są,
tu bawię się wesoło, tu jest mój drugi dom.
Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom.
Mój dom to cała Polska, tam góry, rzeki są,
tysiące miast i wiosek, to polskich dzieci dom.

„Przebieg dnia” sł. I muz. J. Kucharczyk

Każdy zna te słowa, słowa bardzo piękne,
słowa, dzięki którym, żyje się przyjemniej
Ref. Dziękuję, proszę, przepraszam
Czarodziejskie słowa trzy,
Mówię je bardzo często,
I często je mówisz ty.
Uczę, brata, siostrę, jak się zachowywać,
jak ładnie poprosić,
kiedy podziękować.
Ref: Dziękuję, przepraszam…
Kiedy przez przypadek kogoś obrazimy,
to go zawsze grzecznie pięknie przeprosimy.
Ref: Dziękuję, przepraszam…

„Ruch uliczny” J. Kucharczyk

Kiedy rano idę z mamą do przedszkola,
Przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie.
Samochody jadą szybko, każdy w swoja stronę
My stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone.
Ref: Zielone światło- możesz iść,
Czerwone światło- stój i czekaj!
Gdy zielone znów zabłyśnie,
Śmiało idź nie zwlekaj.
Na plecaku odblaskowe mam światełka
I przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra.
Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę,
Bo wiem o tym: z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej.

Skip to content