Zadania wychowawczo – dydaktyczne na luty

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

Tematy kompleksowe:
W świecie baśni i bajek.
Gdynia – miasto z morza i marzeń.
Nie jesteśmy sami w kosmosie.

– Porozmawiamy na temat ulubionych baśni, bajek oraz postaci bajkowych
– będziemy przestrzegać zasad korzystania z książek
– na podstawie zagadek rozpoznawać będziemy tytuły ulubionych baśni i bajek oraz bohaterów bajkowych
– stworzymy własne książeczki dotyczące znanych bajek lub wymyślonych
-uczestniczyć będziemy w balu karnawałowym
– poznamy historię naszego miasta – Gdyni
• położenie na mapie Polski
• zabytki Gdyni
• logo , flagę i herb Gdyni
– wysłuchamy „Legendy Oksywskiej” o powstaniu Oksywia ze zbioru ,,Bajek i baśni gdyńskich” K. Wójcickiego
– będziemy rozpoznawać charakterystyczne miejsca w Gdyni
– wyjaśnimy pojęcia: falochron, dworzec morski, port, stocznia, mapa, zatoka, wybrzeże
– poznamy bliżej region kaszubski, alfabet kaszubski oraz podstawowe kolory haftu kaszubskiego
– w trakcie zabaw dydaktycznych doskonalić będziemy spostrzegawczość wzrokową i słuchową
– sprawność manualną poćwiczymy wykonując wydzieranki, oraz inne ciekawe prace plastyczne
– utrwalimy znajomość swojego adresu zamieszkania, oraz adresu przedszkola
– w dalszym ciągu doskonalić będziemy umiejętność syntezy i analizy sylabowej
i fonemowej poprzez wyodrębnianie poszczególnych głosek w prostych wyrazach
– poznamy litery : G g, W w, P p drukowane i pisane
– w toku różnorodnych zabaw dydaktycznych rozwijać będziemy umiejętność rozpoznawania i nazywania liter, odczytywania sylab, wyrazów i zdań
– nauczymy się piosenek tematycznie związanych z omawianymi zagadnieniami
-poznamy bogactwo flory i fauny Morza Bałtyckiego
-na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej dowiemy się, dlaczego Bałtyk jest słony
-wykonamy doświadczenia z wykorzystaniem wody morskiej i soli, poznamy zjawisko rozpuszczalności i krystalizacji, dowiemy się co pływa, a co tonie; kształtować będziemy pojęcie stałości objętości
-zorganizujemy kącik morski na sali
-w trakcie zabaw matematycznych doskonalić będziemy umiejętność liczenia
i przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi, poznamy cyfrę 8 i 9, wyodrębniać będziemy część wspólną zbiorów, porównywać liczebność zbiorów z zastosowaniem znaków <, > oraz poznamy zapis działań matematycznych z wykorzystaniem znaków +, =
– utrwalać będziemy orientacje w schemacie ciała, najbliższej przestrzeni i na płaszczyźnie
-doskonalić będziemy także sprawność artykulatorów i poprawność artykulacyjną
poznamy budowę Układu Słonecznego, dowiemy się dlaczego jest dzień i noc i pory roku
– poznamy bliżej postać Mikołaja Kopernika
– na tłusty czwartek własnoręcznie przygotujemy chruściki

PIOSENKA
BAJKOWE MARZENIA
I. Są bajki i baśnie, cudowny świat,
gdzie żyją krasnale i wróżki.
I czy masz pięć latek, czy dużo lat,
to lubisz tak śnić do poduszki.
Tam możesz być, kim tylko chcesz,
i spełnić swoje marzenia.
Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,
powiedzmy swoje życzenia.
II. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz,
to w bajkach jest zawsze pogoda.
I nawet gdy złego coś dzieje się,
to zaraz ktoś uśmiech znów doda!
Bajkowy świat, inny niż nasz,
wszystko na dobre wciąż zmienia.
Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,
powiedzmy swoje życzenia.

WIERSZ
W KARNAWALE
W karnawale, w karnawale,
zawsze idziemy na bale.
Każde dziecko duże małe,
lubi bale w karnawale.
Można zmienić się w królewnę,
w królewicza można też,
są cyganki, wróżki, żabki,
jest i batman, jest i jeż.

GDYNIA
W. CHOTOMSKA
Wiatr w szerokiej pelerynie
Łapie nas w ramiona,
Zaraz wam pokażę Gdynię
-woła głośno do nas.

I prowadzi nas przez miasto
Na Kamienną Górę,
Wymachując peleryną
Z rybackim kapturem.

Bliżej domy jak pudełka,
Dalej las jak dywan,
A w oddali, hen po fali
Biały okręt pływa.

Za okrętem w srebrnej mgiełce
Horyzontu kreska,
A dokoła tafla morza zielono-niebieska.

A tu jeszcze port
dźwigami cały najeżony
A tu jeszcze statki, kutry,
Jacht , falochrony.

A wiatr śmieje się z uciechy
W ramionach nas ściska
I powiada – chodźcie ze mną,
Port obejrzeć z bliska.

PIOSENKA
GDYNIA

Od Oksywia po Chylonię,
Od Grabówka po Dąbrowę
Z małej i ubogiej wioski
Rosło miasto nowe.

Ref: Hej ho, tu las i morze
I plaży złota linia,
Bulwar i Kamienna Góra
To jest właśnie Gdynia.

Tu Abraham giął podkowy,
Tutaj Żeromskiemu wiało,
Tutaj żeby port zbudować
Pół Polski zjechało.

Skip to content