LISEK SENSORYSEK

Dzisiejsze zabawy rozwijały i doskonaliły koncentrację uwagi oraz umiejętności matematyczne.

Skip to content