Zajęcia ekologiczno-przyrodnicze. Smog.

Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy się co to jest ekologia?; które działania człowieka szkodzą przyrodzie a które działają na jej korzyść? Wykonaliśmy dwie chmury: czystą i zanieczyszczoną a także klasyfikowaliśmy ilustracje dotyczące pozytywnego i negatywnego działania człowieka na przyrodę.

Skip to content