„I” – JAK IGŁA, CZYLI ZABAWY Z LITERĄ ORAZ GŁOSKĄ „I”

Na dzisiejszych zajęciach, na podstawie piosenki i ilustracji do treści wiersza Jana Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”, poznaliśmy głoskę oraz literę „i”. Rozmawialiśmy na temat wysłuchanej piosenki. Podzieliliśmy wyraz „igła” na sylaby i głoski. Wyróżnialiśmy głoski na początku i na końcu wyrazu. Wskazywaliśmy samogłoski w wyrazie „igła”.
Odwzorowywaliśmy kształt litery wykorzystując kolorowe pomponiki i guziki. Pisaliśmy ją na swoich plecach, na sztaludze – po śladzie, na podłodze – stopą, w powietrzu – palcem. Wybieraliśmy również obrazki w nazwie których występowała samogłoska „i”, a także staraliśmy się określić, gdzie ona występuje: na początku, na końcu, czy w środku wyrazu.
Zajęcia zakończyliśmy pracą plastyczną, składając obrazek igły z części w całość oraz oznaczenie litery  „i” w wyrazie „igła”, kolorując okienko z nowo poznaną literą na czerwono. Kontur poznanej litery wyklejaliśmy kolorowymi kawałkami papieru.

Skip to content