LISEK SENSORYSEK – ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Podczas zajęć SI dzieci pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonywały różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Podczas zajęć dzieci wykorzystywały sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

Skip to content