children, drawing, education-4526384.jpg

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU PO WAKACJACH

Za nami pierwsze dni pobytu dzieci  w przedszkolu. Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zorganizowanych zajęciach i zabawach. Dzięki temu mają możliwość wzbogacania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Aktywnie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez panię Elżbietę. Ogromną radość sprawiają dzieciom różnorodne działania plastyczne: malowanie kredką i farbą, wycinanki itp. Oczekiwanym momentem każdego dnia jest wyjście na plac przedszkolny. Wspólne zabawy przyczyniają się nie tylko do rozwoju sprawności ruchowej, ale także do nawiązywania przyjaźni i integracji grupy. 
Po wyczerpujących zabawach przychodził czas na odpoczynek przy bajeczce czytanej przez panią, bądź w nastroju muzyki relaksacyjnej.
Każdy dzień ma ten sam rytm, ale inny wachlarz zabaw i zajęć. Nie ma nudy! Zawsze jest humor i dobra zabawa!

Skip to content