POLSKA TO NASZA OJCZYZNA

W listopadzie w naszej grupie realizujemy projekt edukacyjny „Polska – Moja Ojczyzna”. Głównym celem projektu będzie budzenie świadomości narodowej – postaw patriotycznych wśród dzieci. Dzięki różnym zajęciom będziemy rozwijać poczucie przynależności narodowej. Poszerzymy wiedzę na temat własnej ojczyzny, poznawały mapę Polski, gdzie wskażemy stolicę oraz rzeki – Wisłę i Odrę. Poza tym wzbogacimy słownik o pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste, flaga. Poznamy również literaturę patriotyczną (legenda o powstaniu państwa polskiego, „Katechizmem polskiego dziecka”) oraz hymn („Mazurek Dąbrowskiego”) i wybrane pieśni patriotyczne.

Skip to content