„I” – JAK IGŁA, CZYLI ZABAWY Z LITERĄ ORAZ GŁOSKĄ „I”

Na dzisiejszych zajęciach, na podstawie piosenki i ilustracji do treści wiersza Jana  Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”, poznaliśmy głoskę oraz literę „i”. Rozmawialiśmy na temat wysłuchanej piosenki. Podzieliliśmy wyraz „igła” na sylaby, głoski. Wyróżnialiśmy głoski na początku i końcu wyrazu. Wskazywaliśmy samogłoski w wyrazie „igła”.  Odwzorowywaliśmy kształt litery wykorzystując kolorowe pomponiki i guziki. Pisaliśmy ją na swoich plecach, na sztaludze po śladzie, na podłodze stopą, w powietrzu palcem. Wybieraliśmy również obrazki w których nazwie występowała samogłoska „i” , a także staraliśmy się określić, gdzie ona występuje: na początku, na końcu, czy w środku wyrazu. Zajęcia zakończyliśmy pracą plastyczną, składając obrazek igły z części w całość oraz oznaczenie litery „i” w wyrazie „igła”, kolorując okienko z nowo poznaną literą na czerwono. Kontur poznanej litery wyklejaliśmy kolorowymi kawałkami włóczki.

Skip to content