„K” – JAK KOT, CZYLI ZABAWY Z LITERĄ ORAZ GŁOSKĄ „K”

Dzisiaj w czasie zajęć składaliśmy na dywanie obrazek kota z części w całość, poznaliśmy głoskę oraz literę „k”. Na podstawie własnych doświadczeń rozmawialiśmy na temat kotów: ich wyglądu, sposobie opieki nad nimi. Podzieliliśmy wyraz: kot na sylaby, głoski. Wyróżnialiśmy głoski na początku i końcu wyrazu. Wskazywaliśmy spółgłoski w wyrazie: kot.  Odwzorowywaliśmy kształt litery wykorzystując kolorowe szarfy. Pisaliśmy ją na swoich plecach, na sztaludze po śladzie, na podłodze stopą, w powietrzu palcem. Wybieraliśmy również obrazki w których nazwie występowała spółgłoska: „k”, a także staraliśmy się określić, gdzie ona występuje: na początku, na końcu, czy w środku wyrazu. Zajęcia zakończyliśmy pracą plastyczną, składając obrazek kota z części w całość oraz oznaczenie litery „k” w wyrazie „kot”, kolorując okienko z nowo poznaną literą na niebiesko. Kontur poznanej litery wyklejaliśmy wyciętymi z papieru niebieskimi gwiazdkami.

Skip to content