KOLOROWO, OWOCOWO – ROZPOZNAWANIE OWOCÓW ZA POMOCĄ ZMYSŁU SMAKU

Sensoryka to poznawanie świata i otaczającej rzeczywistości naszymi zmysłami. W czasie różnych zabaw, działań dzieci w swobodny sposób doświadczają miejsca, gdzie żyją zdobywają nowe doświadczenia. I tak we wtorek 10 października grupa “Żeglarzy” wybrała się do kra­iny zmy­słów. W trak­cie za­jęć chętne dzieci rozpoznawały owoce za pomocą zmysłu smaku.

Skip to content