MAGICZNA CYFRA 7

W dniu dzisiejszym przedszkolaki brały udział w zajęciu pt. „Magiczna cyfra 7”. Rozpoczęły się one wysłuchaniem wiersza J. Brzechwy „Tydzień”. Przedszkolaki odpowiadały na pytania związane z treścią wiersza. Dźwięki muzyki zaprosiły dzieci do wesołego tańca i śpiewu piosenki „Magiczna cyfra 7” (pedagogika zabawy Klanzy). W dalszej części zajęć zaprezentowałam dzieciom zapis graficzny cyfry 7. Przedszkolaki omówiły jej wygląd, a następnie poznaną cyfrę układały z wybranego przez siebie materiału (klocki, patyczki, szarfy, fasolki).
Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości.

Skip to content