OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

PORANEK PATRIOTYCZNY Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Dzień 10 listopada 2023r. (piątek) w naszym przedszkolu był  bardzo uroczysty z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości. Scenografia sali w barwach narodowych, biało – czerwone flagi oraz odświętne stroje dzieci uświetniły  uroczystość.  Dzieci z naszej grupy oraz IV zaprezentowały program artystyczny o charakterze patriotycznym. W atmosferę powagi wprowadził dzieci wiersz Wł. Bełzy „Kto Ty jesteś – Polak mały” a odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego- hymnu Polski, włączyliśmy  się do ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu“. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych przedszkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. Poznają symbole narodowe.

Skip to content