OLIMPIADA MATEMATYCZNA

W dniu 05 czerwca 2024 r. w naszym przedszkolu odbyła się Przedszkolna Olimpiada Matematyczna, w której wystartowały dwa zaprzyjaźnione przedszkola: Przedszkole Nr 35 “Pod Żaglami” w Gdyni i Przedszkole Nr 11 “Pod Kasztanami” w Gdyni. Na zaproszenie koordynatorek olimpiady odpowiedziały nas po dwie drużyny z zaprzyjaźnionej placówki. Każdy trzy osobowy zespół miał do rozwiązania kilka zadań matematycznych, których zakres był skorelowany z treściami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała powołana Komisja Konkursowa.

Po ogłoszeniu wyników Przedszkolnej Olimpiady Matematycznej uczestnicy otrzymali nagrody, medale  i pamiątkowe dyplomy dla dzieci oraz pamiątkowy puchar.

 Mamy nadzieję, że ten konkurs będzie piękną przygodą, która rozbudzi u dzieci zainteresowanie królową nauk jaką jest matematyka.

Skip to content