„Z” – JAK ZAMEK, CZYLI ZABAWY Z LITERĄ ORAZ GŁOSKĄ „Z”

Na dzisiejszych zajęciach, na podstawie zagadki słowno obrazkowej, poznaliśmy głoskę oraz literę „z”. Podzieliliśmy wyraz „zamek” na sylaby i głoski. Wyróżnialiśmy głoski na początku i końcu wyrazu. Wskazywaliśmy samogłoski i spółgłoski w wyrazie „zamek”.  Odwzorowywaliśmy kształt litery wykorzystując: kolorowe pomponiki, guziki. Pisaliśmy ją na tacach z kaszą manną, swoich plecach, na sztaludze po śladzie, na podłodze stopą, w powietrzu palcem. Wybieraliśmy również obrazki, w których nazwie występowała spółgłoska „z”, a także staraliśmy się określić, gdzie ona występuje: na początku, na końcu, czy w środku wyrazu. Zajęcia zakończyliśmy układając zamek z figur geometrycznych oraz tworzyliśmy budowle przedstawiające zamek, wykorzystując różnego rodzaju klocki.

Skip to content