Harmonogram wycieczek

Harmonogram wycieczek
organizowanych przez Przedszkole Nr 35 “Pod Żaglami”
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

MIEJSCE

CELE

GRUPA

TERMIN

1

Posterunek Policji na Oksywiu.
Wizyta policjanta w przedszkolu.
Zapoznanie z pracą policjantów. Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w domu, na placu zabaw i na ulicy. III, IV, V

IX

2

Wizyta policjanta w przedszkolu. Zapoznanie z pracą policjantów. Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w domu, na placu zabaw i na ulicy. I, II

IX

3

Skrzyżowanie ulic. Poznajemy nasze osiedle, nazwy ulic. Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. I, II, III, IV, V

IX

4

Ogródki działkowe, las. Obserwowanie jesiennych prac w ogrodzie. Budzenie wrażliwości na piękno przyrody, bogactwo owoców, warzyw. I, II, III,IV, V

X

5

Biblioteka Miejska na Oksywiu. Rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań dzieci poprzez systematyczny kontakt z książką. I, II, III, IV, V przez cały rok

6

Poczta na Oksywiu. Zapoznanie z pracą pocztowców, wysłanie listów do Świętego Mikołaja. I,II,III, IV,V XI

7

Skwer Kościuszki, Pomnik Abrahama, Kamienna Góra, Oceanarium w Gdyni, Muzeum Miasta w Gdyni, Park Naukowo-Technologiczny Kształtowanie poczucia przynależności do miejsca zamieszkania. Zapoznanie dzieci z ważniejszymi miejscami Gdyni. II, III, IV, V przez cały rok

8

Kościół Michała Archanioła na Oksywiu. Zapoznanie dzieci z najstarszym zabytkiem w naszym mieście. III, IV, V II

9

Urząd Miasta Gdyni. Zapoznanie dzieciz budynkiem Urzędu Miasta oraz przedstawicielami władz miasta – prezydent, wiceprezydent, inspektorzy. III, IV, V XI, II

10

Wycieczka do ogródków działkowych, do lasu. Szukanie oznak budzącej się do życia przyrody. I, II, III, IV, V III

11

Przychodnia lekarska na Oksywiu. Przełamywanie obaw i lęków dzieci przed wizytą u lekarza. II, III, IV, V IV

12

Straż Pożarna na Oksywiu, Śródmieście. Zapoznanie z pracą strażaków – wyczulenie dzieci na konsekwencje niebezpiecznych zabaw (np. zapałkami, z nieznajomymi zwierzętami). I, II, III, IV, V IV

13

43 Baza Lotnictwa Morskiego – Gdynia Babie Doły. Zapoznanie z pracą lotnika – obserwowanie różnych rodzajów sił powietrznych. III, IV IX

14

Port Wojenny Gdynia Oksywie. Zapoznanie z pracą marynarza – obserwowanie różnych rodzajów okrętów Marynarki Wojennej. II, III, IV, V V, VI

15

Wycieczki z okazji Dnia Dziecka. I, II, III, IV, V VI

16

Wycieczka nad morze. Wypoczynek dzieci na świeżym powietrzu – okazjonalnie w ciągu roku. II, III, IV, V VI

17

Wycieczki do Gdyni na spektakle teatralne. Okazjonalnie. I, II, III, IV, V przez cały rok
Skip to content