Kadra Przedszkola Nr 35 "Pod Żaglami"
w roku szkolnym 2022/2023

DYREKTOR

mgr Dorota Sikorska

Nauczyciel dyplomowany. Jest nauczycielem z 34-letnim stażem pracy. Od 1-go września 2015 roku pełniła obowiązki wicedyrektora przedszkola, a od 1 września 2022 pełni funkcję dyrektora przedszkola. Ukończyła Studium Nauczycielskie, studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego studia podyplomowe w zakresie ekologii, etyki i techniki. Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii ręki. Jest niezwykle twórczym nauczycielem, uzdolnionym plastycznie. Jest autorką przedszkolnej strony internetowej. Jest bardzo zaangażowana w pracy z dziećmi, podejmuje wiele działań wspólnie z nimi, rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pragnie, aby dzieci czuły się w przedszkolu jak w domu: bezpieczne i szczęśliwe.

GRUPA I "DELFINKI"

Katarzyna Krynicka

Pani Kasia na początku pełniła funkcję rodzica w przedszkolu, a obecnie od 1 września 2021 roku pracuje na stanowisku nauczyciela. Jest nauczycielem kontraktowym. Pani Kasia jest nauczycielem uśmiechniętym, uczy swoje maluszki, jak dogadać się z innym dzieckiem, uczy wrażliwości i jak czerpać wiedzę od rówieśników, uczy poczucia humoru, ukazuje dzieciakom drogi dojścia do celu w każdej sytuacji. Pani Kasia jest osobą cierpliwą, opanowaną, o wielkim sercu, kochająca pracę z małymi dziećmi i ciągle poszukującą, twórczą.

Anna Ziętara

Pani Ania pracuje w naszym przedszkolu od 1 września 2022r. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Obecnie dokształca się na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Akademii Marynarki Wojennej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Szybko nawiązuje pozytywny kontakt z dziećmi, gdyż poświęca im całe serce i energię. Praca z dziećmi jest jej pasją i dobrą zabawą. Stara się dostrzegać indywidualne potrzeby dzieci i sprawiać, aby każdy dzień ich pobytu w przedszkolu był dla nich wyjątkowy, jak również wpłynął na ich wszechstronny rozwój. W swojej pracy stara się otaczać dzieci troską i zrozumieniem. Rozbudzać ich indywidualne zainteresowania i umiejętności. Zadowolenie i uśmiech Dziecka jest najlepszą nagrodą i motywacją na każdy kolejny dzień jaką można otrzymać. Z naszym przedszkolem związana była wcześniej jako rodzic, a od tego roku jako nauczyciel.

Joanna Hewelt

Pani Asia pracuje w grupie I "Delfinki" na stanowisku pracownika obsługi. Na początku pełniła funkcję rodzica. Jest mamą Lenki, absolwentki naszego przedszkola i Zosi naszego przedszkolaka. Pani Joasia jest osobą zaangażowaną w codzienną pracę z dziećmi, rozwój placówki, w kontakty z rodzicami, we współpracę z innymi pracownikami. Jest opanowania, wyrozumiała i bardzo spokojna.

Iwona Makowska

Pani Iwonka pracuje w naszym przedszkolu na stanowisku pomocy nauczyciela. Najpierw udzielała się w przedszkolu jako rodzic, jest mamą Kuby i Agnieszki – naszych absolwentów. Od 15 lat troszczy się o dzieci, które są nam powierzone. Jest miła i wrażliwa, dostrzega potrzeby każdego człowieka, a zwłaszcza małego dziecka. Jest honorowym dawcą krwi. Uwielbia zwierzęta i w domu ma ukochanego pieska i trzy koty.

GRUPA II "RYBKI"

Anna Chmielewska

Pani Ania jest nauczycielem kontraktowym. Z naszym przedszkolem związała się od września 2018 roku. Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Studia Podyplomowe na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”. Nieustannie pogłębia doświadczenia zawodowe poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach. Jest uzdolniona plastycznie. Praca z dziećmi daje Jej ogromną satysfakcję każdego dnia. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie uwzględniając jego możliwości. Widząc, jak się rozwijają i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu wie, że jej praca ma sens. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać.

Dominika Łagowska

Pani Dominika jest nauczycielem kontraktowym. Pracuje w naszym przedszkolu od 1 czerwca 2022 r. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku "Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna" oraz Pomorską Wyższą Szkołę Nauk Stosowanych w Gdyni na kierunku "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna". Nieustannie pogłębia swoją wiedzę poprzez szkolenia, warsztaty i kursy. Lubi żyć aktywnie i kreatywnie, dlatego też przekłada swoją energię i pozytywne myślenie na życie innych. Największą satysfakcję sprawiają jej uśmiechy i postępy dzieci. Motta, którymi się kieruje w pracy to: "Kiedy masz ludzi, którzy w Ciebie wierzą, możesz przenosić góry..." oraz "Małymi krokami osiąga się wielkie cele...".

Iwona Ziober

Pani Iwonka pracuje w naszym przedszkolu na stanowisku pracownika obsługi. Pracuje w naszym przedszkolu od 14 lat. Dużo wcześniej przyprowadzała do nas swoje dzieci. Jest bardzo uczynna i miła zarówno do dzieci jak i pozostałych pracowników. Cechuje Ją duża wrażliwość, kulturalna w stosunku do rodziców.

GRUPA III "ŻEGLARZE"

Roksana Karpowicz

Pani Roksana pracuje w naszym przedszkolu od 1 lipca 2022 r. Jest nauczycielem wychowania przedszkolnego. Absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła pedagogikę wieku dziecięcego oraz pedagogikę wczesnoszkolną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w przedszkolu pracując w grupach starszych. Jest osobą cierpliwą, wyrozumiałą, komunikatywną oraz konsekwentną w swoich działaniach. Jako nauczycielem otaczającym swoich podopiecznych poczuciem bezpieczeństwa i poczuciem przynależności do środowiska przedszkolnego. Stara się zaczynać i kończyć dzień z uśmiechem na twarzy. W pracy pedagogicznej najważniejsze jest dla niej dobro i bezpieczeństwo dziecka oraz współpraca z rodzicami. Praca z dziećmi daje Jej ogromną satysfakcję i radość. Uważa, że uśmiechnięte dzieci są największa nagrodą za wykonywaną pracę.

Justyna Świetlik-Bałon

Pani Justyna jest nauczyciel dyplomowanym. Od 1 września 2022 roku pełni w naszym przedszkolu funkcję wicedyrektora. Ukończyła Akademię im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W przedszkolu pracuje od marca 2012 r. Nieustannie poszukuje nowych i ciekawych pomysłów na twórcze zabawy z dziećmi. Lubi czytać książki i na co dzień stara się zainteresować dzieci bogactwem dostępnej literatury, współpracuje z Biblioteką Miejską na Oksywiu. Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, co wykorzystuje w codziennej pracy – prowadząc na terenie przedszkola terapię pedagogiczną. Ukończyła również szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii ręki. Chciałaby, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpieczne i szczęśliwe.

Ewa Terebus

Pani Ewa jest pracownikiem obsługi. Z naszym przedszkolem związała się najpierw jako rodzic, od września 2013 roku została naszym pracownikiem. Jest bardzo miła dla dzieci, zauważa ich codzienne potrzeby i problemy. Cechuje ją duża wrażliwość. Jest bardzo zaangażowana w codzienne wykonywanie swoich obowiązków.

GRUPA IV "PIRACI"

Ewa Kręcioch

Pani Ewa jest nauczycielem dyplomowanym z 29 letnim stażem pracy. Ukończyła: Studium Nauczycielskie w Gdyni, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie – Studia Wyższe w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie – Studia Wyższe Magisterskie w zakresie Ogólnopedagogicznym, Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni – Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii ręki. Uważa, że dobry nauczyciel, to po prostu zaangażowany w swoją pracę człowiek, który kocha dzieci, jest empatyczny, a uśmiech na ich twarzy sprawia , że i on jest uśmiechnięty , zadowolony i szczęśliwy. Staram się z całego serca być właśnie takim nauczycielem. Bezpieczeństwo, dobro i uśmiech jej dzieci jest dla niej najważniejszy. Jest osobą wrażliwą, kochającą przyrodę oraz zwierzęta, szczególnie koty. Sama jest posiadaczką kotki. Uwielbia podróże po Polsce i nie tylko. Jednak ze względu na to, że lubi ciepły klimat, bliska jest jej sercu Chorwacja, w której często ze swoją rodziną spędza wakacje. Tam czuje się, jak w domu.

Marta Sikorska

Pani Marta jest nauczycielem kontraktowym. W lipcu 2022 ukończyła studia II stopnia i uzyskała tytuł magistra. W bieżącym roku pragnie rozpocząć studia podyplomowe, po ukończeniu których uzyska kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Z naszą placówką związana jest od wielu lat. Najpierw sama uczęszczała do naszego przedszkola, a obecnie od 1 września 2019 roku została naszym pracownikiem. Stara się pogłębiać doświadczenia zawodowe poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach. Jest miła, wrażliwa, zawsze uśmiechnięta. Stara się dostrzec potrzeby każdego małego dziecka.

Sylwia Kasperska

Pani Sylwia jest pracownikiem obsługi. Pracuje w naszym przedszkolu od grudnia 2014 roku. Jest bardzo miła, zawsze uśmiechnięta do dzieci, jak i do pozostałych pracowników przedszkola. Zauważa codzienne potrzeby i problemy najmłodszych przedszkolaków, zaspakajając je w miarę swoich możliwości.

GRUPA V "MARYNARZE"

Joanna Urban - Bentkowska

Pani Asia jest nauczycielem dyplomowanym. Legitymuje się 19-letnim stażem pracy, z czego 16 rok w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami”. Wykształcenie wyższe pedagogiczne: ukończone 5-letnie studia magisterskie na kierunku Edukacja Elementarna na Uniwersytecie Opolskim oraz dwuletnie Podyplomowe Studium Logopedii i Terapii Pedagogicznej również w Opolu, a także kurs I stopnia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. W codziennej pracy wykorzystuje metody angażujące dziecko tj.: pedagogikę zabawy, metodę dobrego startu, ruch rozwijający. W pracy z dziećmi największy nacisk kładzie na ich bezpieczeństwo, a także na konsekwentne przestrzeganie zasad.

Zdzisława Nowecka

Pani Zdzisława jest nauczycielem dyplomowanym, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Kochanowskiego w Kielcach, studia podyplomowe w zakresie logopedii, emisji i higieny głosu, kształcenia zintegrowanego na Uniwersytecie Gdańskim oraz wychowania przedszkolnego. W Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” pracuje 31 lat. Od wielu już lat prowadzi w naszym przedszkolu terapię logopedyczną. W pracy z dziećmi, jak i w życiu kieruje się sentencją „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Anna Piątkowska

Pani Ania pracuje w naszym przedszkolu na stanowisku pracownika obsługi od 2017 roku. Wcześniej przyprowadzała do nas swoją córkę Amelię, naszą absolwentkę. Od września 2022 roku do naszego przedszkola rozpoczęła chodzić druga córeczka Pani Ania. Jest bardzo uczynna i miła zarówno do dzieci jak i pozostałych pracowników. Cechuje Ją duża wrażliwość, kulturalna osobista w stosunku do rodziców.

INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Mariola Masternak

INTENDENT PRZEDSZKOLA

Pracę na tym stanowisku rozpoczęła w styczniu 2011 roku. Karmiąc najmłodszych, zna odpowiednie przepisy i ściśle ich przestrzega. Praca intendenta wiąże się z ogromną satysfakcją, gdy widzi się uśmiechnięte i zadowolone dzieci po smacznym i zdrowym posiłku. Jest osobą bardzo życzliwą, zawsze uśmiechniętą, a przy tym gospodarną i uczynną.

Tomasz Kryszczak

KONSERWATOR

Pracuje z nami już od lutego 2018 roku. Jest złotą rączką, wykonuje bardzo wiele różnorodnych prac, aby nasze przedszkole funkcjonowało bezpiecznie i w estetycznych warunkach.

PERSONEL KUCHENNY

Jolanta Szmidtka

Szefowa kuchni. Najpierw do przedszkola przyprowadzała swoje dzieci i tak Jej się spodobało, że teraz sama codziennie przychodzi. Jest bardzo pracowita i operatywna, z wielkim zaangażowaniem pracuje na rzecz dzieci. Piecze bardzo pyszne ciasta, które zajada się z przyjemnością.

Renata Stobiecka

Pomocnik kucharki. Pracuje z nami od kilku lat, ale bardzo dzielnie sobie radzi w ogromnej kuchni. Troszczy się o jakość i estetykę posiłków, piecze pyszne drożdżowe ciasta. Zna po imieniu każde dziecko, dla każdego jest bardzo życzliwa i bardzo uśmiechnięta.

Angelika Mrozewska

Pomocnik kucharki. Pracuje z nami od pięciu lat. Niezwykle spokojna i wrażliwa osoba, z wielkim sercem i oddaniem pracuje na rzecz najmłodszych dzieci – pomaga w przygotowaniu bardzo smacznych posiłków. Jest osobą bardzo życzliwą i zawsze uśmiechniętą.

Skip to content