KARTA MIESZKAŃCA

Przedszkole Nr 35 “Pod Żaglami” w Gdyni korzysta z elektronicznego systemu rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą Karty Mieszkańca Gdyni

Rodzice oraz wszystkie osoby upoważnione przez rodziców na piśmie do odbioru dziecka posługują się wyżej wymienioną kartą podczas przyprowadzania i odbierania dziecka przykładając ją do czytnika kart. Dzięki temu system nalicza faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu. Rodzice mogą również, logując się do systemu, zgłaszać nieobecności dziecka w przedszkolu.

W związku z powyższym prosimy, aby rodzice oraz wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka wyrobiły taką kartę. Informacje na temat wyrobienia karty znajdziecie Państwo na stronie miasta Gdyni.

Upoważnienie będzie aktywne dopiero po zatwierdzeniu go przez Przedszkoletylko i wyłącznie na podstawie pisemnych upoważnień przekazanych nauczycielowi grupy.

Proszę o wprowadzanie danych osób upoważnionych do systemy dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2023/2024

RODZICE RÓWNIEŻ WPISUJĄ SIĘ JAKO OSOBY UPOWAŻNIONE W SYSTEMIE KARTA MIESZKAŃCA!

JAK TO ZROBIĆ?

1.      Proszę wejść na stronę www.gdynia.pl

2.      Wybrać zakładkę Karta Mieszkańca.

3.      Po prawej stronie wybrać logowanie.

4.      Jeżeli jesteś po raz pierwszy należy założyć konto, jeżeli takie posiadasz zaloguj się.

5.      Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka.

6.      W panelu moje dane wybrać zakładkę Przedszkole.

7.      W zakładce dodaj Nowe Upoważnienie proszę wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka podając numer Karty Mieszkańca ( analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku)

8.    Gdy jest problem proszę o kontakt z przedszkolem lub egio@gdynia.pl

Link instrukcja  https://youtu.be/-mNODTv5A-E 

W przypadku, gdy Rodzice lub upoważnione osoby do odbioru dziecka nie mogą wyrobić  Karty Mieszkańca prosimy o kontakt z Dyrektorem przedszkola.

Skip to content