20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. 

W naszym przedszkolu zaplanowaliśmy następujące działania: wykonanie plakatów w poszczególnych grupach dotyczących „Praw dziecka”, wykorzystanie koloru niebieskiego jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane – inicjatywa UNiCEF-u, przeprowadzenie pogadanek na temat „Praw dziecka”. 

Janusz Korczak, mawiał, że „kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. Piękne i prawdziwe. Niech wszystkie dzieci na całym świecie uśmiechają się, a ich prawa będą szanowane i respektowane.