Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole

Stawka żywieniowa od 1 września 2022 – 8,00 zł

Śniadanie

30%

2,40 zł

Śniadanie i obiad

80%

6,40 zł

Obiad

50%

4,00 zł

Podwieczorek

20%

1,60 zł

Obiad i podwieczorek

70%

5,60zł

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE MOŻNA REGULOWAĆ PRZELEWEM DO BANKU NORDEA:
ZA WYŻYWIENIE NA KONTO

 15 1440 1026 0000 0000 1253 3608

ORAZ ZA PONADPROGRAMOWE ŚWIADCZENIA NA KONTO

55 1440 1026 0000 0000 1253 3567

KAŻDEGO MIESIĄCA W ZAKŁADCE ODPŁATNOŚĆ
BĘDĄ WPISYWANE W TABELACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP
KWOTY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZELEWANIE PODANYCH KWOT (BEZ ZAOKRĄGLANIA W DÓŁ CZY W GÓRĘ).
JEDNOCZEŚNIE PRZY PRZELEWIE PROSIMY O WPISANIE NUMERU KODU, KTÓRY OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO
PRZY OPŁACIE WRZEŚNIOWEJ.

~ Odpłatność za radę rodziców można uiszczać u intendenta przedszkola w godz. od 7:00 do 15:00 ~

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE POWINNA BYĆ UREGULOWANA OD DNIA OTRZYMANIA KWOTY DO ZAPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZA RZECZYWISTY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W CIĄGU 14 DNI.

PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI.
W PRZYPADKU ZALEGANIA Z ODPŁATNOŚCIĄ ZA JEDEN MIESIĄC
DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONE Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW.

UWAGA

RODZICE DZIECI 6-LETNICH (rocznik 2016)

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
oraz niektórych innych ustaw,

od 1 stycznia 2017 roku zniesione zostaje
pobieranie opłat
za pobyt dziecka 6 letniego w przedszkolu.

Rodzice dzieci 6-letnich ponosić będą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. 

Skip to content