plan pracy rady rdziców
przedszkola nr 35 „pod żaglami” w gdyni
na rok szkolny 2021/2022

Zadania i sposób ich realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

Osoba współodpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

I. Organizacja pracy rady rodziców.

1.    Organizacja zebrania ogólnego rodziców.

dyrektor

wrzesień

 

2.    Organizacja pierwszych zebrań grupowych, wybór rad oddziałowych i wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

nauczyciele

 

wrzesień

 

II. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu rady rodziców.

1.    Przygotowanie i przedstawienie propozycji Regulaminu działania rady rodziców.

dyrektor

 

październik

 

2.    Zatwierdzenie Regulaminu działania rady rodziców.

przewodniczący rady rodziców

październik

 

III. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców na dany rok szkolny.

1.    Opracowanie propozycji zadań do planu pracy w bieżącym roku szkolnym . 

przewodniczący rad y rodziców

 

październik

 

2.    Zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców.

przewodniczący rady rodziców

październik

 

IV. Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego rady rodziców na dany rok szkolny.

1.    Przygotowanie i przedstawienie propozycji Planu finansowego rady rodziców.

przewodniczący rady rodziców

skarbnik rady rodziców

październik

 

2.    Zatwierdzenie Planu finansowego rady rodziców.

Przewodniczący rady rodziców

wrzesień

 

V. Współpraca rady rodziców z dyrektorem.

1.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

Przewodniczący rady rodziców

dyrektor

listopad

 

2.     Opracowanie harmonogramu działań związanych z planowanymi uroczystościami  Mikołajki, bal karnawałowy, spotkania z absolwentami przedszkola, głośne czytanie,   dzień rodziny, zakończenie roku szkolnego

Przewodniczący rady rodziców

dyrektor

październik

 

3.    Współorganizowanie  kiermaszu  świątecznego  – warsztaty Aniołek dla hospicjum( pozyskiwanie środków finansowych dla Hospicjum  dla dzieci Bursztynowa Przystań)

Przedstawiciele RR

dyrektor

Grudzień,

 

4.    Pomoc w organizacji konkursów wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych, olimpiady matematycznej ,   wzbogacanie kącików zainteresowań

Przedstawiciele RR

Wicedyrektor i nauczyciele grup

Cały rok

 

VI. Współpraca rady rodziców z radą pedagogiczną.

1.    Udział w zebraniach rady Pedagogicznej.

przewodniczący rady rodziców

przewodniczący rady pedagogicznej

wg harmonogramu
i zainteresowania 
rodziców

 

2.    Udział w spotkaniach ze specjalistami z poradni Psych.Pedag. Nr 3 w Gdyni

przewodniczący rady rodziców

przewodniczący rady pedagogicznej

wg harmonogramu
i zainteresowania 
rodziców

 

VII. Udział rady rodziców w funkcjonowaniu przedszkola.

1.    Pomoc w wykonywaniu drobnych prac użyteczno-społecznych na rzecz przedszkola.

przewodniczący rady rodziców

dyrektor

cały rok

 

2.    Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ulepszenie bazy przedszkola – kącików zainteresowań, pomocy dydaktycznych, pomocy interaktywnych, ogrodu przedszkolnego. pozyskiwanie sponsorów, pomocy , fantów z przeznaczeniem na organizację konkursów.

przewodniczący rady rodziców

dyrektor

cały rok

 

VIII. Udział rady rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych.

1.    Dzień Przedszkolaka

 

 

wrzesień

 

2.    Dzień Edukacji Narodowej

Przedstawiciele RR

 

październik

 

3.    Światowy Dzień Misia Pluszowego

listopad

 

4.    Mikołajki – zabawa mikołajkowa w każdej grupie

grudzień

 

5.    Jasełka- przedstawienie w wykonaniu  pracowników przedszkola

grudzień

 

6.    Bal karnawałowy w każdej grupie

styczeń

 

7.    Bal Absolwenta – Powrót do przedszkolnej przeszłości

styczeń

 

8.    Urodziny Gdyni- konkurs fotograficzny „Gdynia moje miejsce na ziemi”

luty

 

9.    Przygody wielkanocne – zabawy tropiące  w ogrodzie
z niespodzianką

marzec

 

10.  Kolorowe dni w przedszkolu – warsztaty kulinarne

okazjonalnie

 

11.  Organizacja urodzin przedszkola z udziałem zaprzyjaźnionego przedszkola Nr 11 „Pod Kasztanami”-  zwiedzanie muzeum

maj

 

12.  Dzień Dziecka przedstawienie w wykonaniu nauczycieli i rodziców

czerwiec

 

13.  Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły.

czerwiec

 

14.  Inne – wynikające z Planu pracy przedszkola oraz planów miesięcznych poszczególnych grup.(konkursy lokalne  i wewnątrz przedszkolne, włączanie się rodziców w kampanię Cała Polska czyta dzieciom – cała Gdynia czyta dzieciom), organizowanie zajęć laboratoryjnych,    Warsztaty okolicznościowe w poszczególnych grupach.

Cały rok

W miarę potrzeby

15.  Włączenie się w realizację Projektu unijnego „Gdyńskie turbo przedszkolaki”

Cały rok

W miarę potrzeby

16.  Współpraca z KZDRiCH – udział w konkursach, zbiórce elektrośmieci, nakrętek, baterii

Cały rok

W miarę potrzeby

IX. Pozyskiwanie środków finansowych.

1.    Organizacja dochodowych imprez (festyny, kiermasze).

przewodniczący rady rodziców

nauczyciele grup

cały rok

 

2.    Inne formy. (1% dla przedszkola)

Przewodniczący rady rodziców

dyrektor

 

formy przyjęte
w przedszkolu

3.    Bieżące monitorowanie wpłat składek rodziców.

przewodniczący rady rodziców

skarbnik rady rodziców

cały rok

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 12.10.2021 

                                                                                                                                                                    /-/ Przewodniczący Rady Rodziców

Skip to content