gfc0ef006f06a4a31229b2ee07c4329b5242c564795ec03ff043afc9ee391c41e183d7f5fbb25ebf8bd92367b7f8091c2_1280-168831.jpg

PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, cała społeczność przedszkolna składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za całoroczne zaangażowanie , trud i serce włożone w pracę we wspólne działania na rzecz naszego przedszkola. Koniec roku szkolnego jest okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za solidną i sumienną pracę. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy liczyć na Państwa pomoc, zrozumienie. Każdy najmniejszy gest był cennym darem dla wszystkich dzieci. 

Szczególnie dziękujemy:

Pani Annie Kuryło – Przewodniczącej Rady Rodziców,

Pani Wiktorii Jaworskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Rodziców,

Pani Joannie Wondołowskiej – Sekretarzowi Rady Rodziców,

Pani Paulinie Olejniczak i Pani Justynie Szutarskiej  – Komisji Rewizyjnej

za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za wkład pracy, poświęcony czas i życzliwość. Dziękujmy za wielkie serce i dobrą wolę.

Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich Rodziców, którzy w jakikolwiek sposób pracowali na rzecz naszych wychowanków.

Życzymy, aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.

Skip to content