Procedura diagnozowania dzieci 6 letnich

 

LP ETAP PROCESU DIAGNOZY TERMIN REALIZACJI
1. Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i narzędzi badawczych (pomocy do diagnozy) IX
2. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej IX – X
3. Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej XI
4. Opracowanie indywidualnych programów wspomagających i korygujących dla dzieci ze specyficznymi potrzebami i dzieci zdolnych XI
5. Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka na bieżąco
6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej – określenie stopnia gotowości 5-6 latków do podjęcia nauki w szkole IV
7. Ocena osiągnięć rozwojowych w II półroczu w Karcie Indywidualnych Potrzeb IV
8. Udzielenie rodzicom informacji (na piśmie) o osiągniętym poziomie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (potwierdzenie odbioru podpisem rodzica) IV
Skip to content