Przedszkole mojego dziecka

 „PRZEDSZKOLE MOJEGO DZIECKA – ROK SZKOLNY 2015-2016”

Opracowanie ankiety dla rodziców

Rozdano 80 anonimowych ankiet, powróciło wypełnionych 41 co stanowi 51% całości rozdanych kwestionariuszy. Ankieta składała się z 6 pytań a rodzice zostali poinformowani o sposobie wypełnienia kwestionariusza oraz celowości przeprowadzanej ankiety. Poniżej przedstawione zostaną wyniki zbiorcze ankiety w formie najczęściej powtarzających się wypowiedzi ankietowanych.

1. Dlaczego wybrali Państwo nasze przedszkole dla swojego dziecka?

 • opinia w środowisku
 • bliskość miejsca zamieszkania oraz pracy rodziców
 • wykwalifikowana kadra i fachowa opieka
 • polecane przez osoby znajome, których dzieci uczęszczały do przedszkola
 • uczęszczanie starszego dziecka obecnie lub w latach ubiegłych
 • rodzinna atmosfera
 • wybór dokonany po udziale w zajęciach adaptacyjnych
 • godziny otwarcia przedszkola (długi czas)
 • na prośbę dziecka

2. Co się Państwu podoba w naszym przedszkolu?

 • duża ilość proponowanych zajęć
 • organizowane wycieczki i wyjścia
 • kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy
 • indywidualne i troskliwe podejście do każdego dziecka
 • rodzinna atmosfera
 • dobre przygotowanie dziecka do dalszej edukacji
 • jadłospis
 • życzliwe nastawienie Pani Dyrektor do dzieci i rodziców
 • wystrój przedszkola
 • wszystko

3. Co się Państwu nie podoba w naszym przedszkolu?

 • słaba infrastruktura w ogrodzie ( brak huśtawki, sprzętów)
 • brak sprawdzanie tożsamości osób odbierających dziecko z przedszkola
 • brak szafek (szuflad) indywidualnych w salach na prywatne rzeczy dziecka (np. bieliznę, zabawki, strój gimnastyczny itp.)
 • przyprowadzanie do przedszkola chorych dzieci
 • mało urozmaicone menu – brak np. nutelli, Kinder kanapki
 • brak możliwości opłat przelewem za Radę Rodziców
 • brak parkingu
 • brak możliwości drzemki w grupie starszej
 • brak możliwości wglądu w program i przebieg zajęć płatnych
 • brak odpowiedzi na pytanie

4. Czy przedszkole ma wzbogacać ofertę edukacyjną o dodatkowe przedsięwzięcia (np. wycieczki, warsztaty, teatr) opłacane przez rodziców

tak – 31
nie – 10

5. Czy Państwa zdaniem przedszkole wspiera rodziców w codziennym wychowaniu dzieci?

 • tak, zdecydowanie
 • tak
 • raczej tak
 • wskazuje mocne strony dziecka oraz sygnalizuje, nad czym należy popracować

6. Czy macie Państwo zaufanie do pracowników przedszkola, którym powierzone są Wasze dzieci?

 • tak, zdecydowanie
 • raczej tak
 • nie było odpowiedzi negatywnych

 WNIOSKI :

Odpowiedzi ankietowanych rodziców są dla nas cenną wskazówką dotyczącą oczekiwań rodziców wobec przedszkola oraz pozwalają na poszerzanie, wzbogacanie i doskonalenie oferty przedszkola z uwzględnieniem propozycji zawartych w ankiecie.

 1. Wybór przedszkola zależał w głównej mierze od opinii o placówce w środowisku lokalnym oraz od informacji przekazywanych poprzez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola lub rodziców absolwentów. Brak wolnych miejsc w placówce oraz wysoka frekwencja podczas rekrutacji pozwala nam sądzić, iż opinia na temat naszego przedszkola jest pozytywna . Ne tę opinię każdego dnia pracuje cała kadra przedszkola tworząc bezpieczny i sprzyjający klimat dla rozwoju dzieci.
 2. Ankietowani rodzice zwrócili uwagę na bogatą ofertę zajęć proponowanych przez przedszkole  w tym wszelkiego rodzaju wycieczek oraz wyjść poza teren przedszkola.
  Podkreślali również profesjonalne i życzliwe podejście całego personelu przedszkola na czele z Panią Dyrektor, dzięki czemu dzieci mogą wzrastać w otoczeniu życzliwości i nastawienia na indywidualne podejście do każdego wychowanka.
 3. Rodzice zwrócili uwagę na słabo rozbudowaną infrastrukturę ogrodową , którą wg nich należałoby wzbogacić o nowy sprzęt ogrodowy.
 4. Należy zwrócić większą uwagę na sprawdzanie tożsamości osób odbierających dzieci z przedszkola w zastępstwie rodziców.
 5. Rodzice mieli zastrzeżenia w związku z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci chorych lub z objawami chorobowymi, np. : uporczywy kaszel, katar, zmiany skórne itp.
  Uważają, że istniejące w przedszkolu procedury postępowania w przypadku choroby są niewystarczające. Dyskusja na ten temat zostanie podjęta podczas najbliższej Rady Pedagogicznej .
 6. Większość ankietowanych rodziców opowiedziała się za korzystaniem przez dzieci z odpłatnych, okazjonalnych warsztatów i wycieczek organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
 7. Wszyscy rodzice stwierdzili, że przedszkole wspiera rodziców w procesie wychowania i rozwoju ich dzieci.
 8. Rodzice mają duże zaufanie do przedszkola.

Zestawienie odpowiedzi ankietowanych rodziców było przedmiotem dyskusji podczas Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę wychowawczo- dydaktyczną w I semestrze.

Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie ankiety 🙂

Skip to content