teddy, stuffed animal, fun-5119454.jpg

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY “MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym pt.: “Mój przyjaciel miś”. Celem konkursu jest promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do 20 listopada 2023 r. Praca konkursowa powinna być formatu A3, wykonana dowolną techniką. Każdy uczestnik powinien wykonać jedną pracę konkursową, która powinna być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład dziecka).

Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę estetyka wykonanych prac, oryginalność, pomysłowość, zgodność pracy z tematem.

Skip to content