Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 35 „POD ŻAGLAMI”
W GDYNI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

PANI ANNA KURYŁO

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

PANI WIKTORIA JAWORSKA

SEKRETARZ

PANI JOANNA WONDOŁOWSKA

SKARBNIK

MARIOLA MASTERNAK

email: przedszkole@p35.edu.gdynia.pl

starszy intendent przedszkola

KOMISJA REWIZYJNA

PANI JUSTYNA SZUTARSKA

KOMISJA REWIZYJNA

PANI PAULINA OLEJNICZAK

* Z przedstawicielami Rady Rodziców można kontaktować się poprzez pocztę e-mail przedszkola lub osobiście.
Skip to content