Strona główna

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni jest przedszkolem 5 – oddziałowym, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapewniamy bardzo dobre warunki do zabawy i edukacji wszystkim dzieciom, w tym również objętym jednorocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Najważniejszym celem jaki przyświeca naszym działaniom jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie Rodziców z jakości świadczonych przez nas usług.

Dziecko jest najważniejsze, jego rozwój, zainteresowania, zdolności i potrzeby nieustannie nas inspirują i zachęcają do poszukiwania coraz to nowszych metod pracy. W swojej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody umożliwiające kreatywny rozwój dziecka, które umożliwiają dziecku decydować i dokonywać wyboru oraz poznawać własne możliwości, nabywać poczucie pewności i bezpieczeństwa w atmosferze wzajemnej akceptacji.

W naszym przedszkolu pragniemy przede wszystkim tworzyć rodzinną atmosferę, przepełnioną wzajemnym zrozumieniem, współpracą i pomocą świadczoną sobie nawzajem. Na takie właśnie relacje ogromny wpływ mają dyrektor, wszyscy pracownicy, rodzice i same dzieci. Do przedszkola przychodzi już kolejne pokolenie, dzieci rodziców, którzy sami stawiali u nas pierwsze kroki a teraz przyprowadzają swoje pociechy. Następuje zamiana ról, z dzieci w rodziców, z rodziców w dziadków i tak już przez 42 lata wzajemnej współpracy i różnorodnych działań na rzecz dzieci.

Nazwa przedszkola „Pod Żaglami” w swojej wymowie odnosi się do kultywowania przez nas tradycji morskich, ale również do samej istoty kształtowania różnych umiejętności dzieci poprzez spójne oddziaływanie przedszkola i rodziny. Tak jak żaglowiec, aby mógł płynąć po szerokich wodach, potrzebuje wiatru w żagle tak dzieci potrzebują wsparcia i mądrości osób dorosłych, aby mogły rozwijać swoje umiejętności i zdolności.

Dyrektor przedszkola
Barbara Lubrycht

Skip to content