Ubezpieczenie dzieci

GRUPOWE UBEZPIECZENIE
„STREFA NNW SZKOLNE”

Nr polisy 775-21-606-00004849
okres ochrony od 15.09.2021 do 14.09.2022 

Ubezpieczający:

Przedszkole nr 35
„Pod Żaglami”
ul. Płk. Dąbka 167
81-167 Gdynia

Ubezpieczyciel :

Allianz

Opiekun polisy:

Paweł Dąbski – kom. 698 623 993
email pawel.dabski@port.allianz.pl

SUMA UBEZPIECZENIA: 10 000 zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA - PAKIET PLUS

 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku

100 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku

do 1500 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku

400 zł

Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta

400 zł

Powtórna opinia medyczna

odpowiadamy
za 1 zdarzenie

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji

200 zł/odpowiadamy
za 1 zdarzenie

Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci

odpowiadamy
za 2 zdarzenia

Świadczenia assistance po wypadku

do 2000 zł na jeden wypadek, 

z uwzględnieniem limitów wskazanych
w o.w.u.

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu / hotelu w przepadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku

do 100 zł / maksymalnie 14 dni na jeden wypadek

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku

25 zł za dzień / do 180 dni

Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku

5000 zł

Skip to content