UDZIAŁ W NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA

W 2023 r. nasze Przedszkole kolejny już raz wzięliśmy udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 3000 zł na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo: nabycie książek stanowiących nagrody dla dzieci za udział w działaniach promujących czytelnictwo oraz organizację wystaw i konkursów w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Nasze wybrane działania w roku 2023 r. promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci: 

 • Nawiązanie współpracy z biblioteką dzielnicową- wizyta zapoznawcza z miejską biblioteką, udział w głośnym czytaniu na terenie biblioteki.
 • “Wędrująca książka dla dzieci i dorosłych” – zachęcanie do wypożyczania książek i czytania ich w domu.
 • Zwiedzanie biblioteki,  poznanie pracy bibliotekarza, zapoznanie z różnymi rodzajami książek .
 • „Popołudnie z książką” – cykliczne czytanie dzieciom przez zaangażowanie rodziców, starszego rodzeństw bądź dziadków w czytanie w przedszkolu nowo zakupionych pozycji książkowych.
 • Realizacja projektów: “Czytelniczy rejs marynarza Bajarza”, “Bajki z koszyka”.
 • “Kącik wymiany książek”- w części wspólnej przedszkola punkt zbierania i wypożyczania książek dla dzieci i dorosłych.
 • Założenie w salach kącików książek – wspólne układanie książek wg rodzaju.
 • Obchody „Międzynarodowego Dnia Książki”.
 • “Jesienny kiermasz książek” – zorganizowanie kiermaszu książek dla dzieci i dorosłych.
 • “Miś z ulubionej książeczki” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego.
 • “Brzechwa dzieciom” – zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego.
 • Wykorzystanie w codziennej pracy z dziećmi teatrzyku Kamishibai.
 • Pedagogizacja rodziców – artykuły na gazetce w szatni oraz stronie internetowej nt. znaczenia książki, wpływu na dziecko, propozycje ciekawych pozycji literatury dziecięcej itp.
Skip to content