Wytyczne przeciwepidemiczne

PROCEDURY

PROCEDURA

Przedszkola Nr 35
w sytuacji wystąpienia COVID-19

PROCEDURA

na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby dla osób prowadzących zajęcia dodatkowe z dziećmi w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni

PROCEDURA

organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu nr 35 „Pod Żaglami” w czasie pandemii COVID-19

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE

Skip to content