Rytmy matematyczne

Matematyka wypełniona jest rytmami. Warto więc zająć się kształtowaniem dziecięcej zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych. Łatwiejbędzie dziecku zrozumieć świat, w którym żyje, a także uczyć się

matematyki.

Skip to content