Statut przedszkola

Traci moc statut z dnia 27 listopada 2017 roku

Statut wchodzi w życie z dniem 14 września 2022r.

Skip to content