Statut przedszkola

Traci moc prawną Statut z dnia 17 listopada 2017 roku

Statut wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022r.

Skip to content