LISEK SENSORYSEK

Wszyscy dobrze wiemy, iż dobra edukacja dzieci opiera się poznawaniu świata poprzez zmysły. Zabawy sensoryczne zapewniają dzieciom wyjątkowe odczucia. W trakcie zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w aranżowanych sytuacjach zadaniowych.

Skip to content