frog, frog prince, prince-2240764.jpg

Ż JAK ŻABA – CZYLI ZABAWY Z LITERĄ I GŁOSKĄ “Ż,ż”

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania bajeczki o kolejnych mieszkańcach łąki – zielonych żabkach. Następnie wzięliśmy udział w zabawie ruchowej z reakcją na sygnał dźwiękowy – “zaczarowany staw”. Na podstawie wyrazu “żaba” poznaliśmy głoskę oraz literę “ż”. Podzieliliśmy wyraz „żaba” na sylaby i głoski. Wyróżnialiśmy głoski na początku i końcu wyrazu. Wskazywaliśmy samogłoski i spółgłoski w wyrazie „żaba”.  Odwzorowywaliśmy kształt litery wykorzystując kolorowe woreczki gimnastyczne. Pisaliśmy ją na swoich plecach, na sztaludze po śladzie, na podłodze stopą, w powietrzu palcem. Wybieraliśmy również obrazki, w których nazwie występowała spółgłoska „ż”, a także staraliśmy się określić, gdzie ona występuje: na początku, na końcu, czy w środku wyrazu. Obejrzeliśmy również film edukacyjny, który zobrazował nam różnorodne ciekawostki o żabach. Zajęcia zakończyliśmy pracą plastyczną składając literę “ż” z części w całość oraz wykonując żabki z kół. 

Skip to content