vegetables, cartoon, root vegetables-29063.jpg

KONKURS RECYTATORSKI “BRZECHWA DZIECIOM”

22 listopada 2023 r. o godzinie 9:30 w naszym Przedszkolu odbędzie się Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pt.: “Brzechwa dzieciom”, w którym udział wezmą dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 11 “Pod Kasztanami”, Przedszkola Nr 35 “Pod Żaglami”, Przedszkola Nr 43 “Jantarek” i Przedszkola Nr 48 “Morska Przygoda”. Celem konkursu jest  popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków 5-6-letnich. Z każdej placówki może wziąć udział maksymalnie 4 przedstawicieli z przedszkola: 2 dzieci 5-letnich, 2 dzieci 6-letnich. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy. Uczestnicy konkursu zaprezentują utwory indywidualnie.

Kryteria konkursu:

  • ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyt, strój)
  • interpretacja tekstu poetyckiego
  • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (odpowiednio dobrane do możliwości wiekowych dzieci oraz rozwoju ich mowy)
  • kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki za udział w konkursie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu po wszystkich występach dzieci.

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Regulamin konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Skip to content