OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI – AKCJA “SZKOŁA DO HYMNU”

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Dzień 10 listopada 2023r. (piątek) w naszym przedszkolu był  bardzo uroczysty z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości. Scenografia sali w barwach narodowych, biało – czerwone flagi oraz odświętne stroje dzieci uświetniły  uroczystość.  Dzieci z grupy III oraz IV zaprezentowały program artystyczny o charakterze patriotycznym. W atmosferę powagi wprowadził dzieci wiersz Wł. Bełzy „Kto Ty jesteś – Polak mały” a odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego-hymnu Polski, włączyliśmy  się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych przedszkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. Poznają symbole narodowe.

Skip to content