cartoon, kid, balloon-8419487.jpg

STANDARDY OCHRONY DZIECI

DRODZY RODZICE!

ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O ZAPOZNANIE SIĘ  
Z WPROWADZONYMI W PLACÓWCE Z DNIEM 15.02.2024
„STANDARDAMI OCHRONY DZIECI”

„Standardy ochrony dzieci” przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w przedszkolu działającym na rzecz dzieci.  

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w Internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

„STANDARDY OCHRONY DZIECI” – CO WARTO WIEDZIEĆ O NOWYCH PRZEPISACH?

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). Instytucje i placówki będą zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r. 

Poniżej publikujemy „Standardy ochrony dzieci” przed krzywdzeniem obowiązujące w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni od 15 lutego 2024 r.

CZYTAJ: Standardy ochrony dzieci Przedszkole Nr 35 Pod Żaglami w Gdyni

Skip to content